Bli med på superheltlaget vårt!
Meny
Meny

4 DAGER PÅ – 1 UKE FRI: BPA søkes for å skape frihet og glede!

Troms Troms og Finnmark Søknadsfrist: 30.06.2024

Bor du i Bodø, Fauske eller et helt annet sted? Ingen problem, det finnes overnattingsmuligheter.  

Det søkes nå en assistent som kunne tenke seg å komme til Meløy for å jobbe i langvaktsturnus. Det er godkjent alternativ arbeidsordning, slik at man kan jobbe fra 08 – 23 dagene man er her. Man vil få dekket alle utgifter (reise, boplass og kost), så dette betyr at du kan f.eks. ha fast bosted i Bodø, eller Fauske – eller et helt annet sted.  

 • Det er ledig fast stilling på inntil 100% hvor en jobber 3-4 dager på for så å ha påfølgende fri inntil en uke. 
 • Det er ledig stilling som tilkallingsassistent. Som tilkallingsassistent står man helt fritt til å takke både ja og nei til vakter.  

Jeg er en ung kvinne på 33år, bosatt på Ørnes og bor i egen leilighet. Jeg trenger assistenter for å kunne leve et fritt liv, da jeg har en diagnose som gjør at jeg trenger litt ekstra bistand i hverdagen. Jeg ser etter deg som er positiv, støttende og som kan være en veileder i de daglige gjøremålene mine. Jeg trenger noen som kan aktivisere meg, og være til stede både på gode og dårlige dager.  

Kort fortalt trenger jeg assistanse fra et medmenneske, som kan gi meg den livskvaliteten jeg både har krav på og behov for. Du får muligheten til å skape din egen arbeidsplass, og ikke minst bli en god motivator for meg.  

Min diagnose kan føre til mye ensomhet, og det er viktig for meg å fylle dagene med andre aktiviteter enn spill og TV. Det er viktig for meg å holde kroppen i bevegelse, og jeg håper vi kan finne på ting å gjøre, som å gå på turer, danseundervisning og Enspire-jobben min.  

Med din hjelp er målet å få et selvstendig liv. 

Eksempler på arbeidsoppgaver kan være; 

 • Gi støtte og selvstendiggjøring i praktiske utfordringer  
 • Tilpasse oppgaver etter brukerens individuelle behov  
 • Oppfølging av daglige gjøremål  
 • Være med på ærender utenfor hjemme  
 • Ut å reise  
 • Trening og daglige turer  
 • Arbeidsgiver/ arbeidsleder vil bidra med faglig oppdatering og kursing  

Kvalifikasjoner; 

 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt  
 • Selvstendig og trygg  
 • Erfaring fra lignende type arbeid kan bli vektlagt  
 • Fordel med erfaring fra helsesektor, men ingen krav  
 • Være komfortabel med å jobbe i brukers hjem  
 • Førerkortklasse B (stor fordel om du har med egen bil)  

Det fremsettes krav om plettfri vandel og politiattest må være på plass før eventuell oppstart. Det er ingen krav om formell utdanning når en skal jobbe som BPA-assistent. Vi ser alltid etter en god match mellom bruker, arbeidsleder og assistent.  

Selv om du jobber for meg, vil din arbeidsgiver være Medvind Assistanse. Hos dem vil du få god oppfølging og tariffestet lønn. Det er tillegg for arbeid på kveld og i helg. Se mer på arbeidsgivers hjemmeside.  

Medvind Assistanse AS er et norskeid selskap som leverer likestillingsverktøyet BPA for mennesker med funksjonsvariasjon. For funksjonsvarierte skal BPA bidra til å til å gi mulighet til å leve et aktivt og selvstendig liv med fokus på selvrealisering og samfunnsdeltakelse. BPA handler like mye om friheten til å kunne velge hvilket liv man vil leve, og hvem man vil være. Med BPA skal man i størst mulig grad kunne ivareta plikter, interesser, behov og ønsker som alle andre samfunnsborgere. Medvind Assistanse AS ble stiftet i 2020 og har lokale kontorer i store deler av landet.